ВЛИЯЯТ ЛИ НАВИЦИТЕ НА УСПЕХА НИ?

Какво са навиците и как се формират те? Съществуват безкрайни философски заключения и психологически разсъждения в посока на това какво изгражда навиците на един човек. Това е въпрос с повишена стойност и въпреки цялата статистика и всички направени изследвания по въпроса, отговорът е еднозначен. УМЪТ Е ТОЗИ, КОЙТО СПОСОБСТВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НАВИЦИТЕ.

Действието му в дадена посока формира определени убеждения, а те от своя страна изграждат съответните нагласи и фактически приложения. Формираният навик започва да действа като повтаряем модел на поведение, което води до конкретни резултати. Ако финалният резултат е този, който желаем, означава че сме постигнали успех в избора и утвърждението на конкретните модели. Разбира се, някои навици водят до нежелани резултати, което говори за несъответствие му поставената цел и идеята за реализация.

Всички хора желаят да са успешни и да сбъдват мечтите си, но за постигането на определена цел човек трябва да обърне внимание на няколко основни неща:
* да формулира ясно целта си
* да знае защо иска да реализира съответното начинание
* да бъде насочен към конкретна емоция, която иска да изпита
* да определи ресурса, с който разполага – идеи, стъпки, които би предприел

С формирането на плана, е нужно да се създаде и необходимата организация за действителното му изпълнение. Изградени навици в посока организация на дневните задачи и отговорност към поетите ангажименти със сигурност ще подпомогнат достигането на крайната цел в максимално кратки срокове.
Успехът в начинанията е резултат от усърдна работа, старание и горящо сърце. Когато човек има мечта, пътищата за реализирането ѝ са много, но която и пътека да избере, е най-добре човек да вложи себе си. Това винаги се оказва най-краткият и благотворен начин всеки да постигне това, което желае.

С благодарност, Краси

Споделете статията за да достигне до повече хора, които имат нужда точно от това в този момент. Има моменти, в които една дума или изречение променя живота ти.