Кое провокира огромния ръст на коучинг индустрията?

Коучингът се разви значително по много причини. Като цяло светът се промени много и коучингът е високоефективен инструмент за справяне с тези промени. Например, коучингът е отличен инструмент за предизвикателствата на пазара на труда днес. Сега има повече хора в преход от една работа/кариера към друга, повече хора работят за себе си или управляват малък бизнес.
Сред факторите от реалния живот, които ускоряват ръста на коучинг индустрията, са:
• Скоростни промени във външната бизнес среда.
• Съкращения, преструктуриране, сливания и придобивания и други организационни промени радикално промениха това, което в миналото наричахме „традиционен трудов договор” – компаниите вече не могат да постигат резултати, използвайки традиционните мениджърски подходи.
• При растящия недостиг на талантливи служители в определени индустрии, компаниите трябва да се ангажират към инвестиции в развитието им.
• Расте несъответствието между това, което мениджърите са обучавани да правят, и това, което работата им изисква те да правят днес, за да посрещнат увеличаващите се изисквания за конкурентни резултати.
• Хората се безпокоят заради несигурността за работните си места и заради увеличаващия се натиск да постигат резултати на все по-високо ниво от когато и да било преди.
Стъпка 1 – Пробуждане 16
• Компаниите трябва да развият работна среда, която да е приобщаваща и в дух на сътрудничество, за да постигнат стратегическите си бизнес цели и да поддържат високи нива на удовлетвореност на клиентите.
• Клиентите, които са преживели отличните резултати от коучинга, разказват на все повече хора за ползите от него.
• Днес хората са по-отворени към идеята да поемат отговорността за собствения си живот. Коучингът им помага да направят точно това.
• Накратко, коучингът помага на индивидите и компаниите да се фокусират върху най-важното в живота и в бизнеса, така че индустрията продължава да расте.