КАК УБЕЖДЕНИЯТА ТРАНСФОРМИРАТ ЖИВОТА НИ

На първо място човекът е мислещо същество. Той изгражда своите убеждения на база опит в житейски план. Те се формират от най-ранна детска възраст, когато детето влиза в досег с външния свят. Моделите на поведение се изграждат в резултат на наблюдения и вътрешен усет според индивидуалната му природа. По този начин, израствайки, малкият човек формира характер и той от своя страна е определящ за отношението му към ситуациите, в които попада. Убежденията могат да се променят с течение на времето, но единствения начин това да се случи е чрез лична мотивация.

Когато човек в зряла възраст установи, че има повтаряемост в моделите на събитийност с идентични съпровождащи емоции, които не му носят удовлетворение, той започва първоначално да се бунтува. Това води до известен срив, който от своя страна след време формира един нов начин на мислене. Защо ми се случва това? С какво съм го предизвикал? Как да го променя? Това са въпросите, които се явяват като силен катализатор и служат за опора на човека, не само за да продължи напред, но също така и да разбере, че в основата на всички неблагоприятни за него ситуации стоят неговите убеждения. Разбирането, че системата от мисли, насочени в посока на негодувание и съпротива водят до разочарование е дълъг процес. И все пак като начало е важно човек да стигне до заключението, че за да се осъществи желаната промяна в живота, е нужна и промяна в убежденията.

Преходът свързан с трансформация на съзнанието не е лесен, особено, когато моделите са силно вкоренени. Излишествата натрупани с години трябва да се разчистят, но не да се захвърлят като непотребни вещи в килера. Нужно е да се осмислят, разберат и преработят. Само тогава резултът ще е постоянен. И все пак, стигнал до точката на съпротивление, човек има нужда от вяра, която да го подкрепи по пътя на себереализация. Именно вярата е невидимият стимул за душата, който има силата да сътвори чудеса. Чрез вяра невъзможното се превръща във възможно и е въпрос на време това, което желаем да се реализира. От нас се иска единствено да не се отказваме, да продължаваме убедени в успеха си, да мечтаем смело и да следваме потока на вдъхновение. Силата на човек е в действието, в малките крачки, които прави всеки ден, в желанието да се развива и да разгръща своя безграничен потенциал. Всичко това е възможно, когато напред се върви с чиста мисъл и увереност, с вяра и надежда, че най-доброто предстои!

 

С благодарност, Краси

Споделете статията за да достигне до повече хора, които имат нужда точно от това в този момент. Има моменти, в които една дума или изречение променя живота ти.